Dobrodošli v Loškem Potoku!

Dovolite si doživeti pristno naravo, se naužiti svežega zraka in raziskati skrivnosti gozdov na nadmorski višini 800 m

Prisluhnite šelestenju dreves in šumenju potokov

Zadihajte s polnimi pljuči, naj vas obda svežina vonja iglavcev

logo las
logo eksrp

Priporočamo

Opazovanje medveda

Želite videti največjo evropsko zver, medveda, v naravi in pobliže spoznati njegov življenjski prostor? Pridite v Loški Potok!
Več informacij…

»Za vsebino je odgovorna Lesna zadruga Loški Potok. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.

Hrib-Loški Potok 17
1318 Loški Potok
Matična številka: 6997988000
Davčna številka: SI 49411942

Kontakt

Telefon

Email